ஹெச்பிஏ 150-வித்யா பாலாஜி, ஹெச்பிஏ16-நித்யா சேகர், ஹெச்பிஏ 1316-ஐஸ்வர்யா ரவிகிருஷ்ணன்